Raimondas Guobis

IMG 3034Jau artėjančio rudens ir prasidedančios žiemos ilgais vakarais, Lietuvos kaimuose ir miestuose rūpestingos rūpestingi tėveliai, seneliai ar giminaičiai bičiuliai norėdami protingai ir naudingai pabendrauti su vaikais ima sekti ar skaityti pasakas. Žinoma jos būna ir garsiojo Andersono, Grimų, lietuvių ar dar kokios kitos liaudies, o štai svėdasiškė, filologė, susipratusi lietuvė Dalia Dilytė - Staškevičienė pabandė savo anūkėlei Mildutei sekti pasakas apie Lietuvos istoriją.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

Vos prieš porą savaičių Anykščiuose paminėtas jubiliejinis poeto bei vyskupo Antano Baranausko jubiliejinis gimtadienis, šis tas nuveikta šis tas pakalbėta, pastatyti nesuprantami atminties ženklai, nors jubiliatas buvo ir uolus katalikas ir klasikinės kultūros saugotojas. Pažindami įžymybę visuomet ieškome kažko ypatingo. Mums, nuolat skaitantiems nušlifuotas, teisingas A. Branausko biografijas, verta susipažinti ką gi apie "Anykščių šilelio" autorių rašė ne menkesnis kultūros darbininkas Juozas Tumas-Vaižgantas.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 2331Šeštadienį Anykščių geležinkelio stotyje vyko įsimintina šventė - mieste lankėsi XXVI-ojo Europos istorinių siaurųjų geležinkelių bičiulių suvažiavimo dalyviai, į senąją stotį iš Panevėžio atidundėjo net du tikrų tikriausi garvežiai, iš senovinio pabūklo saliutavo anykštėnai šauliai, skambėjo sveikinimo kalbos, tvyrojo sakrali istorijos ir entuziazmo pajauta.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

Svėdasų bibliotekos meno galerijoje jau antras mėnuo eksponuojama iš Šaltinių kaimo kilusio tautodailininko Stasio Karanausko tapybos darbų paroda. Pats 88-erių metų išmintimi žavintis menininkas, šiuo metu gyvenantis nuošaliame vienkiemyje Molėtų rajone, per tą laiką jau tris kartus lankėsi Svėdasuose, susitiko su svėdasiškiais, o vieną rytmetį jiems papasakojo apie savo domėjimusi Rytų religijomis ir biolaukų tyrinėjimais.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 2003Sekmadienį, šiek tiek anksčiau nei įprasta, Svėdasų bažnyčioje švęsti tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, paminėtas svėdasiškio, ilgamečio Traupio klebono kun. Stepono Galvydžio (1916 - 1999) šimtmetis, buvo svečių kunigų, giedojo Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčios šlovintojų grupė, vyko konferencija, bibliotekoje atidaryta garbiojo kraštiečio jubiliejui skirta paroda. Dalyvavo šventėje ir būrelis butėniečių.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis 

IMG 0853Savaitgalį pagaliau buvo giedra, drėgnuose slėniuose jau buriavosi gandrai, o Debeikiuose švęsti Šv. Baltramiejaus atlaidai. Žemiškojo derliaus gausa turtingo "kermošiaus" išvakarėse, šeštadienio popietę, įvyko tarptautinė istorinė konferencija "Debeikiečiai tarnystėje Dievui ir artimui", skirta Panevėžio vyskupijos 90 metų jubiliejui bei debeikiečiams pagerbti. Kartu su vietiniais bei iš Vilniaus atvykusiais krašto krikščioniškosios istorijos tyrinėtojais dalyvavo ir iš Varšuvos atkeliavusi filologė Anna Jelenska. 
Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 0864Nuostabus mėnuo yra rugsėjis. Rugsėjo 8 -ąją karaliumi turėjo tapti Vytautas Didysis, tą dieną švenčiama tautos diena, bei minima Mergelės Marijos gimimo šventė, rugsėjo 22 - ąją vyko Saulės mūšis - minima Baltų vienybės diena. Pirmąją šio mėnesio dieną mokytis į tautines šalies mokyklas susirenka mokinukai, prasideda dar vieni mokslo metai, vėl reikia atsiversti sąsiuvinius ir į juos rašyti.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 0425Jau beveik devynių dešimčių gyvenimo metų patirtimi turtingas tautodailininkas Stanislovas Karanauskas, visuomet kažkuo besidomintis, nuolat ką nors naujo, ypatingo surandantis, kadaise buvo ypač susidomėjęs įstabiaisiais Aukštaitijos piliakalniais. Daugybę jų nupiešė tokių kokius matė, ant daugybės dar ir pilis "pastatė". Jo paveikslų - piliakalnių, tėviškės vaizdų bei vizijų, paroda penktadienio pavakarę atverta Svėdasų meno galerijoje. Tuo pat metu vasaros plenero derlių visuomenei parodė ir jauniausios profesionalaus meno link žengiančios svėdasiškės.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

 

IMG 0486Mes ir vėl, kaip prieš šimtą ar du šimtus metų susirinkom Šv. Lauryno šventėje Jononyse, nedideliame kaimelyje tarp Debeikių ir Vyžuonų, ir savo tikėjimu, savo atmintimi tarsi vėl pastatėme čia buvusią bažnyčią. Buvusios šventovės vietoje, kaimo kapinėse šeštadienio popietę, vadovaujant Vyžuonų klebonui Eugenijui Staleronkai švęstos Šv. Mišios, melstasi už apylinkės kaimų gyvuosius ir mirusius, prisiminta dvaro, ponų Jaugelių istorija bei dvasinės tradicijos.

Skaityti daugiau...

Rugpjūčio 19 d., 19 val. - visi į puikiausios, pačio vyriausio iš Svėdasų krašto, Šaltinių kaimo kilusio dailininko Stanislovo Karanausko, tapybos darbų parodos atidarymą, kuriame dalyvaus ir pats kūrėjas. Tuo pačiu, dalyvaujant rinkinio savininkui - Arūnui Vilkončiui, bus užverta senųjų barometrų paroda bei atidaryta jauniausiųjų piešėjų - šių metų vasaros stovyklos skirtos dailininko Kajetono Sklėriaus 140 m. jubiliejui Kunigiškių kaime, dalyvių piešinių paroda.

parodos sk

Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 225 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top