buivydaite

puodai

Raimondas Guobis

Praeitą sekmadienį giminės lizde, savo senelio Juozapo Putrimo gimtąjame Vilkabrukių kaime, pačiame Anykščių rajono pakraštyje pirmą kartą lankėsi Pasaulio lietuvių išeivijoje ganytojas prelatas Edmundas Putrimas iš Toronto. Jis dalyvavo sekmadienio pamaldose Vyžuonų bažnyčioje, po to bendravo su kraštiečiais bei lankė kultūrines, istorines tėvonijos  vietas.

Skaityti daugiau...

chrizantemos

samburis

Raimondas Guobis

Neįprasta mintimi, polėkiu sužadinantis istorinės konferencijos pavadinimas į Svėdasų bibliotekos dailės galeriją praeito šeštadienio popietę paviliojo kelias dešimtis vietinių svėdasiškių bei svečių. Tarsi buvo dar kartą patvirtinta, kad ne veltui tautiečiai Svėdasus vadina "Europos sostine" ir naujųjų galimybių epochoje jie gali tapti regioniniu kultūros, o gal ir ekonomikos centru.

Skaityti daugiau...

kapitalizmas

System.String[]

Raimondas Guobis

jesus carrying crossSekmadienį švęsime svarbiausią katalikų šventę - Velykas. Didžiosios savaitės didžiosiomis dienomis ir vėl susikaupsime, vėl apie amžinuosius, svarbiausius krikščioniui dalykus ypatingai nuoširdžiai pagalvosime ir šventąją istoriją prisiminsime. Mūsų Viešpaties kančią, žmonių nepastovumą, džiaugsmingą žiaurumą, kerštingumą prisiminsime, šventumo link nors mažutėlį žingsnį žengtelėti pabandysime. o gal ir pavyks, juk kadaise ir romėnų kariui Lionginui gyvenimą perkeisti pavyko.

Visą Gavėnios laiką Kryžiaus Kelias bažnyčiose einamas, Kristaus pasiaukojimo istorija prisimenama, daug mąstoma ir meldžiamasi. Žmogui sąmonėje gimsta to tolimo pasaulio, tų lemtingų dienų vaizdai. Po triumfo Jeruzalėje greitai vieno iš mokinių Jėzus išduodamas, suimamas. Valdytojas Poncijus Pilotas neranda kaltės, paliepia tik kaltinamąjį nuplakti ir paleisti. Tačiau pikta žydų minia reikalauja mirties, tik mirties. Pilotas "nusiplauna rankas", prataria: "Jūs žinokitės...", atiduoda nukryžiuoti. Nuplakamas Jėzus taip žiauriai, taip skaudžiai, kad vos išlieka gyvas. O tada dar iš visų pusių girdint patyčias, juntant stumtelėjimus, spjūvius tenka Jeruzalės gatvėmis nešti į Kalvarijų kalną kryžių. Nukryžiuojamas kartu su dviem plėšikais, galvažudžiais iš šonų. Kenčia dusdamas, alinamas kaitrios saulės ir troškulio, šaukiasi savo dangiškojo tėvo Elijo, išgyvena neviltį šaukdamas: "Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai...", kol galiausiai ištaręs "Atlikta" miršta. Šventovės uždanga perplyšta pusiau, aptemsta saulė, pasaulį krečia žemės drebėjimas, kryžiuojasi žaibai. Laikas mirusius pasmerktuosius laidoti. Romėnų kareiviai skubindami mirtį abiem plėšikams sulaužo blauzdikaulius, idant jie nebegalėtų atsispirti ir taip kvėpuoti. Jėzus jau miręs, todėl kaip ir aukos avinėliui jam nesulaužomas nei vienas kaulas. Tik vienas romėnų kareivis smeigia jam į šoną ietį, iš atsivėrusios žaizdos ištrykšta kraujas su vandeniu.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

flag ltKovo 11-ąją po iškilmingų pamaldų už Tėvynę ir jos piliečius Svėdasų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje,miestelio aikštėje džiaugsmingai pakėlę dešines su trimis suspaustais pirštais su šūkiu: "Dievui, Tėvynei ir artimui" širdyse saliutavo skautai. Vienas jų - iš Butėnų garsios giminės kilęs Benas Baronas ant aukšto stiebo iškėlė trispalvę.

Skaityti daugiau...

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą, jos piliečius ir tautos vienybę 10 val.

Miestelio aikštėje Lietuvos valstybinės vėliavos pakėlimas ir valstybinio himno giedojimas miestelio aikštėje. Iškilmei vadovauja, vėliavą kelia, Lietuvai saliutuoja  Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos skautai 

Kultūros rūmuose svėdasiškio istoriko Raimondo Guobio pranešimas apie kovas už Lietuvos nepriklausomybę ir tėvynės gynėjus svėdasiškius. Svėdasiškio karaliaus Mindaugo husarų bataliono kapitono Karolio Morkūno pasveikinimas.

Leliūnų  kultūros namų saviveiklininkų koncertas. 

Karaliaus Mindaugo husarų batalono kariai ir anykštėnai savanoriai demonstruos karinę ginkluotę, surengs linksmas varžytuves, bendraus su visuomene.

Bendri pietūs - kareiviška košė, arbata, patriotinės dainos ir kitos linksmybės.

Piliečiai, svėdasiškiai - visi į Svėdasus, visi į šventę.

Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva.

Organizacinio komiteto vardu Raimondas Guobis

Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 126 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top