Raimondas Guobis


Praeitą šeštadienį buvo pagerbtas prieš šimtmetį Leliūnų kaime prie Debeikių gimęs pokario partizanas, Vytauto apygardos kovotojas Jonas Kemeklis–Tauras (1923 – 1949). Dešimtukas nepabūgusių stipraus vėjo ir lietaus piliečių dalyvavo pagarbios atminties žygyje „Tauro pėdsakais“.

Skaityti daugiau...
Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

Išgyventi stebuklo dvasią prabėgus šešiems dešimtmečiams... Švč. Mergelė Marija pasirodė parastai mergaitei pačiame ateistinio, bolševikinio pasaulio apogėjuje. Stebuklas stebuklu išplito po Lietuvą. Dievo Motinos malonių trokštantys žmonės miniomis plūdo į nuošalų Janonių kaimą Skiemonių parapijoje.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

Šeštadienį surengtas istorinis žygis „Tėvynės gynėjų, LDK kunigaikščių Radvilų kelias“. Mūsų žygis įsiliejo į naująją Radviliadą, sutapo su susidomėjimo Radvilomis Utenos apskrityje banga, bei Svėdasų bažnyčios pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 500 šimtų metų sukakties jubiliejiniais metais.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

Paskutiniąją spalio mėnesio dieną, sekmadienį, patį vidurdienį prasidėjo tautinis patriotinis, pagarbios atminties piligriminis žygis „Viesulo žiedas“. Žygio, kuriame dalyvavo septyniolika piliečių, metu prisiminta krašto istorija, legendos, žmonės, melstasi prie sakralinių paminklų, prie Viesulo bunkerio likučių prisiminti pokario partizanai, tikra dvasinė puota buvo prasmingomis kalbomis, prisiminimas, įžvalgomis turtinga vakaronė. Pasistiprinta puikiai iššutinta aviena, šiek tiek dėl linksmumo išgerta ir daug daug dainuota.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

Žinia beveik iš labiausiai į vakarus nutolusio Anykščių rajono bei Utenos apskrities miestelio - Viešintų: savaitgalį čia švęstos pirmojo vardo paminėjimo istoriniuose raštuose, miestelio sukūrimo jubiliejų  bei bažnyčios 115 metų sukaktys, atidengtas paminklas, kelios skulptūros, vyko istorinė konferencija. Istorinįu pažinimu paženklintą šeštadienį vainikavo su didžia viltimi sekmadienį švęsti tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis


Didžiųjų Svėdasų parapijos Šv. Apaštalų Petro ir Povilo atlaidų išvakarėse buvo atvertas ir pirmą kartą iškilmingai apvaikščiotas krašto istorijos pažinimo, maldos ir mąstymų kelias „Didžiojo slėnio žiedas“.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis 

Liepos 21-osios sekmadienis buvo ypatingas, mat didžiausia vasaros šventė - Šv. Marijos Magdalietės atlaidai švęsti Vyžuonose

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

Rudens vakaras, prieš pat saulėlydį variu spindinti, raibuliuojanti Šventosios tėkmė, pakrantėje besipulkuojančių ančių siluetai, balandžių burkavimas skardžioje patiltėje, aukštos kalvos šlaite dar nesenai auksiniu raudoniu liepsnoję, nūnai nuogais kamienais rymantys klevai, aukščiau didinga tarsi pilis raudonsienė bažnyčia...

Nutilusio vakaro ramybėje kaukšintys praeivių žingsniai, sėdiniuojantys ant Vyskupo aikštės suoliukų, tarsi niekur jau neskubantys žmonės ir jau į šventovę pamaldoms skubantys.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

Prologas

Jo slapyvardė buvo Tigras. Jis, Albinas Milčiukas (1922 - 1968) buvo gimęs Svėdasų miestelyje, nors tėtis čia atėjęs iš Butėnų.

Skaityti daugiau...

Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 35 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top