Raimondas Guobis

Šiemet Butėnų diena švęsta antrąją dieną po Šv. Lauryno, rugpjūčio dvyliktąją buvo paženklinta tradiciniu žygiu, kuris šiemet skirtas pokario istorijos pažinimui. Numatytą maršrutą praėjome septyniese, ne tik svarbiausias minėto laikmečio atminties vietas aplankėme, bet ir  su to meto dramas išgyvenusiu Albertu Baronu susitikome. Pasivaikščiojimą užbaigėme visuotina malda už mirusius ir gyvuosius kraštiečius Butėnų kapinių kalnelyje.

 

Pokario istorijos pažinimo žygį pradėjome nuo senojo, dar 1892 metais statyto kryžiaus prie buvusios Žemaičių sodybvietės. Prisiminėme kažkur čia gimusius brolius Žemaičius: pokario partizaną Joną, kuris pasivadinęs Maumedžiu kovojo prieš sovietinius okupantus, bei jo brolį Aleksandrą, kuris pasitraukė į Vakarus, gyvendamas Amerikoje puikiai vertėsi, Lietuvai vėl tapus nepriklausoma savo brolio ir kitų Aukštaitijos partizanų atminimui pastatė Švč. Mergelės Marijos Kankinių karalienės koplyčią Utenoje. Kalbėjome apie smagų vyrą Vytautą Vilutį - Perkūną, apie senojoje mokykloje veikusį klubą skaityklą, partizanus sudeginusius sovietinei propagandai skirtas knygas ir laikraščius. Apie Petrą Pakštą-Gintarą, jo sumanumą, stebuklingus žvejo instinktus, sėkmingą tarnybą kariuomenėje bei policijoje, partizaninę odisėją, stebuklingą išsigelbėjimą iš priešų apsuptos sodybos persirengus moteriškais drabužiais. Apie komunistuojančio Vitoldo Barono nuginkluoti atėjusius partizanus, ano pašautą Šarkioką, kuris nubėgęs į pakalnę, pievoje ties didžiuoju žilvičiu krito negyvas. Gyvenimo mačiusius vyrus ir moteris, kurie tą baisią valandą išmintingai įspėjo, sudraudė, prašė jaunesnių: "Tik nelieskit šautuvo..."Iš senosios ulyčios pakilome į kalvas, kryžkelėlėje netoli plento stabtelėjome prie Šv. arkangelo Mykolo koplytstulpio paminklo Butėnų partizanams. Jiems, pasak Maironio "dangaus angelai vainiką iš diementų pina..." Pasukus į vieškeliuką ties buvusiais Milčiukų vienkiemiais partizanų Jono Milčiuko bei Albino Milčiuko-Tigro atmintis skleidėsi. Įžengėme į garsiąją turizmo sodybą - Barono vilą, susitikome su legendinio partizanų vado Povilo Barono Briedžio sūnumi Albertu Baronu, kuris šiek tiek pasivaikščiojo su mumis. Nuėjome iki kryžkelėje rymančio Rūpintojėlio skulptūros, paminklo skirto kadaise čia buvusioms ir išnykusioms šio pakraštėlio Butėnų kaimo sodyboms atminti. Smėliakeliu, nykiais kirtimais nukeliavome iki buvusio P. Barono-Briedžio ir Stepono Šukio-Gaidžio, bei jų vadovaujamų kovotojų bunkerio likučių. Išėjimo anga ir gyvenamosios patalpos vedančios iki vieškeliuko bene trisdešimt metrų, antrasis išėjimas gerokai trumpesnis. Kuomet slėptuvę aptiko, stribai pirmąjį į bunkerį stūmė Barono Antanazą. Laimei partizanų viduje nebuvo. Spėriai, per karštą tarpeklį primenantį slėnį su pakraščiuose bujojančiomis varnalėšomis iš miško išsprūdom į palaukę. Linksmai prisiminėme senesnių laikų sodžiaus vaikų karinius žaidimus, o į meistro Zenono Valuntos sodybą nebeužsukome. Stabtelėjome prie Prūso Galo, ties paminkliniu Butėnų akmeniu, bene seniausios kaimo obels obuolių ragavome, Bobakalnio pakraščiu į pakalninį keliuką nusileidome. Smėlis, pušaitės, aitrus sakų kvapu persunktas oras, stebinantys asiūklių stiebai, platus Šventosios slėnis Linkiais vadinamas. Palaiminga ūksme pasitiko Pakapės miškelis, kuriame su moderniais pjūklais jau pasidarbavo naujasis paupės šilų šeimininkas. Nustebino kalnu stūksančios nupjautų rąstelių rietuvės.

Kapinaitėse partizano Vlado Vilučio kapo kryžių apjuosėme naujutėle trispalve juostute, simboliška, kad mazgą rišo Mindaugas ir Vytautas, šiek tiek atkasėme kaimo jaunimo kryžiaus pamatinį akmenį, nuvalėme, kad nors kiek matytųsi įrašas ir data - 1901 metai. Kartu su dar keliais istorinės valandos maldai atvykusiais sodiečiais meldėmės prie jaunimo aukuro už mirusius ir gyvuosius, už kaimo prisikėlimą dvasia ir kūnu, prašėme taikos ir ramybės. Savos kūrybos eilėraščių apie grybus paskaitė sodžiaus eiliuotojas Algirdukas Baronas. Išsiskirstėme su viltimi, kad kitais metais pasirinksime patrauklesnę, visiems artimesnę, labiau vienijančią temą, šiek tiek pakeisime požiūrį į šventę, ir į Butėnų dieną susirinksime smagiau ir gausiau.

Nuotraukose:

365779574 841312884013029 4783903160955724229 n

Prie kryžkelės Rūpintojėlio... Albertas Baronas ir Raimondas Guobis

 

365705575 271474358930538 5959260916929929066 n

Čia slėpėsi Butėnų krašto partizanai... Buvusio bunkerio vietoje

 

366762154 1418779432236865 6323881385945357059 n

Štai šitaip žaisdavome "Skelbiu, skelbiu karą aplink pono dvarą..."

 

DSCF2931

Pamaldžios rimties valandą

 

DSCF2933

Savosios kūrybos eilėraščius skaito Algirdukas Baronas

Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 153 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top