Raimondas Guobis

Sekmadienį, lapkričio 15-osios popietę, Bendruomenės namuose įvyko visuotinis Butėnų bendruomenės narių susirinkimas, į kurį susirinko tik 15 vietoje ir tolėliau gyvenančių kraštiečių.Kaip ir dera, posėdžiui vadovavo bendruomenės pirmininkas Petras Baronas.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

4305 49980 zoomed dscf8758Carinių rublių pakako ir koplytėlėms

Pačioje kalvos viršūnėje nuo senybių senybės turėjo stovėti bendras, visų pastangomis padarytas, pastatytas, pašventintas, vaišėmis bičiulystėje įtvirtintas kryžius. Čia butėniečiai pastatė ir bendrą kaimo jaunimo kryžių 1901-iais - jubiliejiniais krikščionybės metais. Statė tuomet tie, kuriems amžių sandūroje buvo per dvidešimt, su viltimi jie į tą baisybėmis ir laime žemiškąja persmelktą, kruviną ir širdies gerumu nuskaidrintą XX amžių. Buvo jie iš Motiejaus Žvirblio, kitų Žvirblių, Pakštų, Baronų, Navikų, Juškų ir visų kitų čia nepaminėtų šeimų. Sako, kad kryžių metalinį nukalė ir ant plokščio akmens postamento įtvirtino kalvis Jurgis Žvirblis, carinių rublių sudėję nemažai, tad pakako dar ir metalinėms koplytėlėms su stiklinėmis durelėmis per kurias matėsi Jėzaus ir Jo Motinos statulėlės. Gaila, kad mūsų laikų tos grožybės nesulaukė - teliko tik pamatinis akmuo su naujai nukaltu kryžiumi.

Skaityti daugiau...

Lapkričio 15 d. sekmadienį, 14 valandą, Bendruomenės namuose visuotinis Butėnų bendruomenės susirinkimas.

Veiklos apžvalga, ateinančių metų sumanymai, vadovybės rinkimai, pasiūlymai, diskusijos.
Kviečiame dalyvauti visus Butėnų gyventojus, po visą pasaulį išsibarsčiusius butėniečius ir visus, kas neabejingas Butėnams.

Visų Šventųjų šventės vidurdienį, 12 val., Butėnų kaimo kapinėse, prisimenant ir žadinant nutrūkusią tradiciją, bus meldžiamasi už šiose kapinėse palaidotus ir viso pasaulio mirusius bei gyvus butėniečius, taiką bei vienybę.

Kraštiečių susibūrime prisiminsime praeinančius metus, pasidalysime mintimis dėl ateinančiųjų - ką ir kaip daryti.

Raimondas Guobis

Paminklo partizanams atidarymas-10347Saulėtą spalio 17-osios, šeštadienio popietę Butėnų kaimo kryžkelėje, dalyvaujant daugiau nei dviems šimtams piliečių, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pašventino karių ir kovotojų už laisvę bei teisingumą globėjo Šv. arkangelo Mykolo stogastulpį skirtą legendiniam vadui Žalgiriui ir Butėnų kaimo partizanams. Aidėjo patriotinės giesmės, skambėjo tauriausi žodžiai, saliutavo skautai, pagarbą teikė jaunieji šauliai, didžiųjų pilietinių dorybių vardan dundėjo senovinės patrankos salvės, o sodyboje "Barono vila" vyko istorinė konferencija "Ir tada buvo Žalgiris..."

Skaityti daugiau...

celebration balloons-1302Sveiki,

ši svetainė jau gyvuoja ištisus metus. Sunku ir patikėti, kad tiek laiko jau praėjo... Gimtadienį priklausytų paminėti spalio 4 dieną, kada buvo įkeltas pirmasis įrašas, tačiau, pačios svetainės suformavimas buvo ne vienos dienos darbas, todėl galima švęsti visą spalio mėnesį.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

butdienaŠeštadienį pirmą kartą istorijoje švęsta tradicine tapsianti Butėnų diena. Šiemet ji buvo skirta rašytojo, kan.  Juozo Tumo-Vaižganto krikšto tėvui Augustinui Žvirbliui ir prieš šimtmetį griaudėjusio Didžiojo karo įvykiams Butėnuose atminti, taip pat buvo prisiminti Žaliosios Rimkai, skaitoma Vaižganto kūryba, diskutuota kodėl gi rašytojas nebuvo palaidotas Svėdasuose.

Skaityti daugiau...
Raimondas Guobis
 
IMG 8305Pačiuose šios vasaros karščiuose, sukauptus darbavietėje laisvadienius panaudojau kelionėms į nuostabiausią pasaulyje savo tėviškės kaimą - Butėnus. Ką mačiau, ką mąsčiau be jokio gudravimo, iš visos širdies dalinuosi.
 
Susitikimas
 
Rytmečio susitikimas prie didžiosios Svėdasų parduotuvės su broliene bei dukterėčia buvo lemtingas - jos keliavo į Uteną, tad smagiai ir maloniai mestelėjo iki pat Žaliosios. Visada žalia ir graži bei įdomi Žalioji, su Vaižganto tiltu, žaliastogiu bei žaliasieniu buvusios mokyklos pastatu, Rimavičiaus valdose prie pat upės augančiais pamatais, seno malūno mūrais ir Nepriklausomybės paminklu dar 1928 - iais Rimkų sodyboje pastatytu.
Skaityti daugiau...

zalgiris

Raimondas Guobis

Šventadienis - kas tradicijų laikosi, tiki į bažnyčią melstis keliauja, o aš renkuosi šiandien savo brangiausiąją šventovę - tėviškės kaimą Butėnus. Ten mano dievai ir mano maldos.
 
Šventadienio palaima
 
Nuo plento žengus pajuntu iškilmingą, kvapsnią kaimo prieangio žalumą. toks liepų, ąžuolų, topolių vešlumas ir sodrus žalumas. Ir aplink - kur bepažvelgsi vis melsvai žalsvi pušynų ar lapuotų medynų plotai su dangumi susisiekiančiais bokštais stūkso. šitoks manojo pasaulio, manosios tėvynės grožis, kad net širdyje saldu darosi.
 
Gandrynas
 

IMG 8120Butėnų vardas pasak senolių reiškia gandrus, kuriuos kadaise vadindavo bussilais ar tiesiog bucėnais. Lenkiškoji kaimo vardo forma taip pat yra Buciany gandrai. Jau su jaunikliais veik suaugusiais tie didžiuliai paukščiai - gražuoliai visko kas už juos smulkiau, silpniau siaubūnai.

Sklando, po pievas braido, lizduose plunksnas kedena, krapštinėjasi, žvalgosi. Pačiame "ūlyčios" viduryje jų ypatingai daug - panašėja į tikriausią koloniją. Ir prie Prūso gryčios ir Rimkų sodyboje, tiesiog vardan jų Sauliaus nužudytame - be gailesčio nugenėtame milžiniškame kleve, tiksliau jo stuobrio viršūnėje susuktame lizde jaunoji karta buvo gausi - po tris gandriukus. O štai Kėkštagalyje, tarsi badmetį nujausdami gandrai išaugino vos po vieną jauniklį. Sklendžia, sparnų galelius tarsi pirštus parietę, vis kokią šaką į lizdą dar gabena, ar gūžyje gyvybės tikriausios prisikimšę plasnoja.  Ech. " Bucian, Butan, Busile... Gandrai, Janai, ga ga ga, tavo pati ragana..."

Skaityti daugiau...

Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top