rasos2016

butenudiena2016

LIEPOS 9-OJI - BUTĖNŲ DIENA

"Kaip išgyventi 100 metų..."

Tema: Butėnų Valuntų giminė

14 val. Zenono Valuntos sodyboje.

Pokalbis su 1916 m. gimusia kaimo gyventoja Brone Valuntiene: kaip išgyventi 100 metų.

Raimondo Guobio istorinė apžvalga apie kaimo ilgaamžius ir Butėnų Valuntų gentį.

Valuntų giminės atstovų valanda.

Dokumentinio filmo " Liaudies meistras Zenonas Valunta"  (autorius Aloyzas Janušis, 1972 m.) peržiūra. Sakymai, pasakymai ir butėnietiška vakaronė.

***

RUGPJŪČIO 11-12 D. "BUTĖNŲ ISTORIJOS PAŽINIMO DIENOS"

Kaimo istorijos pažinimo stovyklėlė vietinei ir išeivių jaunuomenei bei vyresniesiems.

***

RUGPJŪČIO 13-OJI - ŠV. LAURYNO ATLAIDAI JONONYSE

Legendinės Jononių dvaro bažnyčios vietoje, kaimo kapinėse, po šimtmečio atgaivinti tradiciniai Šv. Lauryno atlaidai. 

14 val. Šv. Mišios, kurių aukai vadovaus Vyžuonų parapijos klebonas Eugenijus Staleronka, giedos Vyžuonų, Anykščių giesmininkai, vyks procesija ir kt. Istorinės Jononių dvaro atminties valanda, pono Antano Jaugelio palikuonių žodis, pasivaikščiojimas po dvaravietę, pakermošys Padvarėj prie Šventosios.

 ***

RUGPJŪČIO 20 D. MOKSLINĖ-ISTORINĖ KONFERENCIJA "DEBEIKIEČIAI TARNYSTĖJE DIEVUI IR ŽMONĖMS"

14 val. Debeikių kultūros rūmų didžiojoje salėje pranešimus apie misionierę seserį Ksaverą, prelatą Konstantiną Olšauskį, nuostabųjį "dziekaną " kun. Kazimierą Mikelinską, išmintingąją labdarę, Aknystų dvaro ponią Emiliją Jelenskaitę - Venslovavičienę ir kt. skaitys Ana Jelenska (Varšuva), dr. Aleksandras Guobys, dr. Vida Pukienė, muziejininkai Egidijus Musteikis ir Raimondas Guobis.

 ***

RUGSĖJO 10 - "ŠVENTOSIOS DIENA"  

14 val. paminklinės lentos geopolitikui, Lietuvos vandenų tyrinėtojui prof. Kaziui Pakštui atidengimas, mokslinė konferencija "Šventoji - mūsų likimo upė". Pranešimus apie upės įdomybes ties Butėnais, salas, ledynmetį didžiajame slėnyje, Šventosios valdovą šapalą, Belizo svajonę skaitys dr. Ona Kontrimienė, dr. Nijolė Baublinskienė, dr. Genovaitė Kynė, vandenų tyrinėtojas Tomas Verbickas, muziejininkas Raimondas Guobis. Vėliau žuvienės ragavimas ir pasiirstymas senuoju būdu Šventosios upėje ties Mačeikos sietuva.

***

Smulkesnę informaciją teikia Raimondas Guobis - tel. 869800534 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Raimondas Guobis

Apie 1970 m., daugiausiai tuo metu vietiniai moterų tarybai vadovaujančios Aldonos Murmienės pastangomis, buvo suburtas Butėnų etnografinis teatras. Paskata - nugirsta žinia, kad vyresnio amžiaus moterys susibūrusios, net prie darbų kolchoze - ar tai rinkdamos bulves, ar kai krūvoje darydamos gražiai sutartinai padainuoja. O dainos, senos įdomios.

Sukvietė pulkelin keliolika, šį tą perkartoję tuoj vakaronę surengė, Žaliosios mokykloj mokinukus pamokė - dainuoti, ratelius eiti, mįsles minti, žodingai kalbėtis...

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 9276Praeitą šeštadienį talkon susirinkę butėniečiai grėbė, pjaustė, rankiojo - švarino viešąsias kaimo erdves. Ypatingas žingsnis - naujam gyvenimui, naujai jaunystei atgaivintas visų mylimas, kartais net sodžiaus simboliu bei kelių kartų talismanu laikomas, vienišas paupės žilvitis.

Skaityti daugiau...

Balandžio 23-ąją visi į pavasarinę visuomeninių erdvių švarinimo talką!

Renkamės 9 valandą aikštelėje prie kapinių, apsiginklavę gera nuotaika, butėnietišku darbštumu ir grėbti, kirsti, pjauti reikalingais įrankiais.

Butėnieti, iš Butėnų į pasaulį išėjęs ir Butėnus mylintis žmogau, pajamų mokesčio 2 nuošimčius skirk ne kažin kam, bet savo mylimo Butėnų kaimo bendruomenei!

Butėnų kaimo bendruomenės kodas 300137308
Banko Swedbank kodas 73000
Butėnų kaimo bendruomenės sąskaitos Nr. LT267300010091303166

Raimondas Guobis

Penktadienį Butėnų kaimo, netoli Svėdasų, gyventojai Bronei Valuntienei sukako šimtas metų. Nūnai didesnių rūpesčių nekamuojama, o gyvenime vargus savo nuolaidžiu optimizmu visuomet pergalėjusi, jubiliatė pratarė, kad dar ne vakaras - dar gyvens, ir ilgai gyvens...

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis 

IMG 7632Saulė žeme ritinėjosi, šilų viršūnėmis ūžavo vėjas, prie Mačeikos sietuvos žvejas viliojo žuveles, tikėjosi užkibsiančio šapalo, vienišas žilvitis snaudė saulėje, pranašišku stulpu danguje stūksojo baltas debesis, diena į popietė krito, o mes susirinkome Butėnų bendruomenės namuose Velykėlių švęsti. 

Skaityti daugiau...

velyku sveikinimas 2016

Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 26 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top