Butenai ir butenieciai 1

Raimondas Guobis

Didieji atlaidai ir paroda Butėnų jubiliejui

Paskutinįjį birželio sekmadienį Svėdasų bažnyčioje švęsti didžiausi vasaros atlaidai – Šv. Apaštalų Petro ir Povilo šventė. Iškilmingos pamaldos, taiklūs, tiesiog teisingais žodžiais į širdį smingantys pamokslai, spalvinga procesija ir kermošiaus turgelis. Po pamaldų bibliotekos meno galerijoje atverta Raimondo Guobio fotografijų paroda „Butėnai ir butėniečiai“ skirta didžiojo parapijos kaimo 350 metų sukakčiai, prisimintas 1941 Birželio sukilimas Svėdasuose.

Rytmetinės pamaldos susirinko nedidelis pulkelis maldininkų, tačiau tos mažosios kaimenės maldos kaip niekad nuoširdžios, kaip ir klebono Raimundo Simonavičiaus pamokslas. Homilija apie apaštalus, jų nevienodą pašaukimą, kaip skirtingumai suveda į tobulą vienį. Juk vienas pirmųjų Jėzaus mokinių iš žvejų bendruomenės kilęs Petras nuosekliai tarnavo katalikų tikėjimui, o štai Povilas kadaise vadinosi Sauliumi ir pasižymėjo kaip aršiausias krikščionių persekiotojas. Kelyje į Arsą nežemiška jėga jį nubloškė nuo žirgo. Danguje nušvito šviesa ir pasigirdo balsas: „Kodėl mane persekioji...“ Nublokštas narsuolis veikiai praregėjo, bei įtikėjo į Jėzų Kristų – iš persekiotojo tapo uoliausiu, mokyčiausi naujojo tikėjimo skleidėju.

Suma ir pirmą kartą šiemet bažnyčią apjuosusi procesija. Jos tai jau visi buvom pasiilgę. Ypač nuolatiniai vėliavų nešėjai. Toks smagumas, tarsi sugrįžimas iš katakombų. Kas žino, gal jau nebereikės slėptis... Pamokslas, kurio metu klebonas R. Simonavičius prisiminė bene svarbiausius, visuomet kartu minimus krikščionių bažnyčios apaštalus Petrą ir Povilą. Pamaldose giedojo solistė Deimantė Norkutė, jai pritarė kelios giesmininkės iš Vilniaus Gerojo Ganytojo bažnyčios.

Po pamaldų bibliotekos meno galerijoje susirinko daugiau nei puskapis parapijiečių ir svečių. Prisiminti 1941-ieji: svėdasiškiai tremtiniai bei Birželio sukilimo įvykiai Svėdasuose. Ta proga perskaityti sukilėlių štabo nario Algirdo Jurevičiaus atsiminimai. Įdomu, kad laisvės sukilime dalyvavo 176 svėdasiškiai. Po to atverta paroda „Butėnai ir butėniečiai“, kaip kažkas pajuokavo – švęsta didžiojo kaimo kultūros diena Svėdasuose. Net 24 vaizdai - per pastaruosius penkerius metus R. Guobio nufotografuoti sodžiaus žmonės, vaizdai. Laikas greitas ir negailestingas ypač gyvenimo metus šimto link skaičiuojantiems. Portretai jau išėjusių. Dar iki šiol nematytas, saulės nutviekstos, 103 metus išgyvenusios Butėnų senolės Onos Valuntienės portretas, čia ir jos inteligentiškosios kaimynės Eugenijos Baronienės veidas, cigarete besimėgaujantis paskutinės Kėkštagalio trobos gyventojas Antanas Kulvietis. Išraiškingas vaizdelis, juk jis valiodavo per dieną surūkyti keturiasdešimt cigarečių. Užgavėnių persirengėliai mistiškai žvelgiantys pro močiutės Stasės Jurevičienės langą, čia ir „Šventosios dienos“ akimirka – grupelė dalyvių atidengia atminties lentutę profesoriui Kazimierui Pakštui ant senosios Pakštų trobos. Ranka pasirėmusi vaikystės dienas Kodžiupyje prisimenanti Gentienė – Elena Vilutienė, šieną lankoje betvarkantys Rimanta ir Kęstutis Žvirbliai, Petras Baronas su šunimi, o Rūta Baronienė maitinanti elnią. Išraiškingas, prakaulus Onos Daujotienės veidas, susirūpinusi Elžbieta Šukienė, jaunystės dienas prisiminusi ir akordeonu grojanti Irena Jakimavičienė, bidoną su pienu keliančios ūkiškos moterys Vita Klimienė ir Laima Jakubonienė, besišypsanti Stefanija Žvirblytė – Stepunytė, jos pasakiška trobelė. Valdingoji Valė Vilutienė, linksmas jos brolis Petras Rimkus, paslaptingai besišypsanti Stefa Pakštienė, liūdesiu paženklinta Marytė Zaborskienė, Ona Vilutytė – Mikuckienė su dukra Egle ir anūke – viešniomis iš tolimojo Bostono. Paroda veiks iki pat liepos mėnesio pabaigos.

 

Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 97 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top