Raimondas Guobis

Praeitą sekmadienį giminės lizde, savo senelio Juozapo Putrimo gimtąjame Vilkabrukių kaime, pačiame Anykščių rajono pakraštyje pirmą kartą lankėsi Pasaulio lietuvių išeivijoje ganytojas prelatas Edmundas Putrimas iš Toronto. Jis dalyvavo sekmadienio pamaldose Vyžuonų bažnyčioje, po to bendravo su kraštiečiais bei lankė kultūrines, istorines tėvonijos  vietas.

 

Sekmadienis Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje buvo ypatingas - Šv. Mišių šventimui kartu su vietiniu klebonu Eugenijumi Stoleronka vadovavo pasaulio lietuvių katalikų išeivijoje dvasinis ganytojas prelatas Edmundas Putrimas atvykęs iš Toronto. Žmonių susirinko daugiau nei įprasta, maloniai nuteikė puikiai giedantis bažnyčios choras vadovaujamas Žydrūnės Smalstienės. Pamoksle svečias pažymėjo, kad sugrįžimai į tėvų, senelių žemę ypač pirmą kartą, visuomet malonūs, ypatinga laimė šiandien lankytis tėvonijos parapijoje, melstis toje bažnyčioje, kur per amžius protėviai meldėsi, matyti žmones tos bendruomenės, kurioje ir jie gyveno. Prisiminė savo senelį Juozą Putrimą, kuris XX amžiaus pradžioje išvyko į Jungtines Valstijas laimės ieškoti, prasigyvenęs sugrįžo į Lietuvą, o štai prelato tėvas Mindaugas besitraukdamas nuo šalį vėl okupuojančių sovietų vėl pateko į svetingąją ir išganingąją Ameriką, apsigyveno Kanadoje. Kalbėjo apie nuolatos žmogų lydintį pasirinkimą - kur ir kaip gyventi, išlaikyti savo tautiškumą, tikėjimą, papročius ar jų netekti. Garbus svečias padėkojo už šią likimo dovaną sugrįžti į senelių žemę ir  pažadėjo kiek įmanoma dažniau čia apsilankyti.

Susipažinęs su bažnyčios, miestelio bei parapijos istorija bei įdomybėmis: stebino dar Vytauto Didžiojo laikais statyta bažnyčia, pagoniškojo žalčio Vyžo legenda, akmeninės jo galvos siluetas šventovės sienoje, miestelio žavesys, trijų piemenukų titanišku ryžtu 1931 m. Kartakalnyje pastatytas didingas betoninis paminklas Vytautui Didžiajam, senasis dvaras, Algirdo Indrašiaus skulptūrų sodas, talentinguosius vyžuoniškius Antaną Masionį ir Bronių Radzevičių įamžinantis Rašytojų kalnelis, prelatas su bendrakeleiviais užsuko į Vyžuonų kapines, kur pasimeldė už savo protėvius. pokario partizanus ir visus čia besiilsinčius. Senuoju keliu per Kunigiškius, stabtelėjus prie senojo malūno ir dar iš tarpukario užsilikusio tvirto gelžbetoninio tilto atvyko į savo giminės lizdą - Vilkabrukių kaimą. Senojo kaimo likučiais -  Putrimo - Pabijono dviejų galų gryčia, penkiakamiene liepa pasigėrėjęs atvyko į  vaišingų giminaičių Onos ir Juozo Putrimų sodybą. Čia jį pasitiko šeimininkė Ona Putrimienė, gausi jos šeima, pulkas giminaičių, šiandienos kaimo gyventojai, kurių tarpe palaimingai šypsojosi ir 94 - ių metų senolė Janė Prievėlienė. Kiekvienam širdingai paspaudęs ranką, susipažinęs išklausė sveikinimo žodžių ir didžiai pagerbiant buvo apdovanotas dideliu šventos lietuviškos duonos kepalu. Daugelis net ir ašarą braukė, pratarė, kad susitikti giminaitį Edmundą buvo jų svajonė. Seklyčioje susėdus, užkandus prelatas E. Putrimas trumpai nupasakojo savo šeimos gyvenimo odisėją - tėvų kelionę iš DP stovyklų Vokietijoje į Kanadą, kūrimasi Toronte, savo brolį Joną, kuris daug padėjo deramomis apsaugos sistemomis aprūpinti tik susikūrusios nepriklausomos Lietuvos parlamentą ir kitas svarbias įstaigas, apie savo pašaukimą, studijas Romoje, apie tapsmą taip pat anykštėno, iš Troškūnų parapijos kilusio vyskupo Pauliaus Baltakio įpėdiniu. Pajuokavo, kad jau 11 metų gyvenąs "čigonišką" gyvenimą, kasmet apie keturis mėnesius praleidžia orlaiviuose, lankydamas visame pasaulyje išsibarsčiusias lietuvių bendruomenes. Pastebėjo, kad ir kur mes bebūtume turime išlikti lietuviais ir savo tapatybę saugoti. Giminės ir sodiečiai šiek tiek pakalbėjo apie artimuosius, apie sovietmečio ir dabartinį Vilkabrukių kaimo, apylinkių gyvenimą, ūkį ir nuotaika plazdėjo tik džiaugsmu ir viltimi, ypač matant šviesius taip gausiai susirinkusių jauniausiųjų veidus. Deja truputį nei daugiau nei valandą pabuvęs prelatas E. Putrimas išsiskubino į Šiluvą, krikštyti garsiojo krepšininko Jono Valančiūno ir jo žmonos Eglės pirmagimio. "Aš juos sutuokiau, o dabar kaip ir žadėjau jų sūnelį Joną pakrikštysiu" - tarsi dėl tokios trumpos viešnagės atsiprašinėdamas ištaręs į automobilį įsėdo garbus svečias. Atsisveikinome su viltimi greitai vėl susitikti.

Autoriaus nuotr.:

putrimas

Su ypatingu nuoširdumu ir meile prelatą Edmundą Putrimą sutiko giminės lizde, Vilkabrukiuose tebegyvenanti Ona Putrimienė.

putrimas1

Susitikti su garbiu svečiu susirinko beveik visi Vilkabrukių kaimo gyventojai ir didelis būrys giminaičių.

putrimas2

Komentuoti


Orai

Kalendorius

Gruodis 2021
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 189 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top