Raimondas Guobis

Kaip lietaus raiteliai, kaip nesustabdoma lietaus kultūros, lietuviškosios Lietos kultūros dvasia, tiek amžių svetimųjų naikinta, bet nemari, šeštadienio vidurdienį Svėdasų krašto keliutėmis ir vieškeliais sparčiu žingsniu, smagiu bėgsmu skriejo visa šimtinė pagarbios atminties bėgimo skirto Algimanto apygardos partizanams dalyvių.

Šiemet atminties kelias driekėsi iš Šimonių girios į šio krašto sostamiestį - Svėdasus, nuo didžiojo girios mūšio vėlyvą 1949 metų rudenį vietos šalia Priepado ežero iki paminklo didžiam lietuviui, kan. Juozui Tumui-Vaižgantui.

Šimonių girioje, šviesiame šile šalia Priepado ežero, ten kur žiojėja požeminės slėptuvės dauba, kur stūkso karius menantys paminklai, ten kur prieš septyniasdešimt metų, 1949 metų lapkričio 1-ąją sovietinių okupacinių pajėgų apsupti, smarkiose kautynėse žuvo Algimanto apygardos vadas, legendinis kulkosvaidininkas, "sparnuotasis lietuvis" Antanas Starkus - Montė (1919 - 1949), jo gimimo šimtmetį minime šį rudenį, ir šeši jo bendražygiai, buvo prisimintos pokario kovos ir narsieji Lietuvos partizanai. Kalbėjo istorikas, uolus partizaninių kovų Aukštaitijoje tyrinėtojas Gintaras Vaičiūnas iš Anykščių. Žodį tarė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, kuris garsiai pažadėjo tradicinį, jau šeštą kartą surengtą bėgimą įtraukti į rajono kultūrinių renginių programą, kad savivaldybės tarnybos prisidėtų šventę rengiant, kad būtų skirta lėšų. Sveikino ir Lietuvos respublikos seimo narys Audronis Ažubalis. Man teko žodis svėdasiškių vardu, tad kalbėjau apie miškus - mūsų tvirtoves, apie narsiausius pasaulio karius lietuvius, apie karališku raudoniu girios ūkanose švytinčią Aukštaitijos vėliavą, kurios įrašas kviečia ieškoti laimės ne kažkur, bet savo tėvynėje ir gimtosios žemės niekad neapleisti. Sveikinau jaunuosius šaulius mininčius sąjungos šimtmetį, pažymėjau, kad ir partizanų vadai buvo praėję šaulių mokyklą, kviečiau mylėti savo kraštą, kurti naują, visiems teisingą ir laimingą Lietuvą. Miško tyloje trenkė savanorių automatinių ginklų salvė, o po valandėlės sausai pykštelėjus starto pistoleto šūviui bėgikai smagiu, mirguojančiu, marguojančiu pulku metėsi į priekį. Girios takeliais iki Naujosios, kelių kelelių kryžkelės, po to jau plačiu vieškeliu iki pat judraus plento, jo šalikelėmis per Jaros slėnį iki senojo Šimonių vieškelio, o juo tiesiausiu keliu, pro baltąją grafų Marikonių koplytėlę iki pat Svėdasų. Girioje visai menkai purkštavęs, gaivinančia rasa kritęs lietus, kartu su bėgančiųjų ritmų kaip reikiant įsismarkavo, o jau visiems susirinkus į miestelį ir gardžios šaulių iš Utenos išvirtos košės paragavus, kvapnios arbatos išgėrus dangus prakiuro tikriausia liūtimi. Ir dar su vėju, kuris net vėliavas prie Trijų kryžių paminklo partizanams miestelio aikštėje vertė. Tad sugužėjome į kultūros rūmų vestibiulį, kur ir buvo paskelbti nugalėtojai, įteikti prizai bei medaliai. 

Apdovanojimus teikė svarbiausios šio renginio organizatorės Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos "Nemunas" pirmininkas Kęstutis Levickis bei prie dovanų fondo prisidėjęs parlamentaras Audronis Ažubalis. Moterų tarpe čempione tapo Vilniaus universiteto atstovė Hana Zikejeva, kuri aštuonių su puse kilometro atkarpą įveikė per 45,51 minutės, antroji buvo jos komandos draugė Kotryna Kairytė, trečioji - svėdasiškė, šaulė Karolina Romaraitė. Greičiausias vyras buvo Jaunius Strazdas iš Vilniaus universiteto (29,51), po jo - Vilniaus kolegijos atstovas Jonas Žakaitis bei Edvardas Luneckas iš to paties universiteto.  Užsiregistravusių bėgimui buvo 130, tačiau dėl oro sąlygų ir kitų priežasčių ketvirtadalis neatvyko. Kaip visuomet gausiai dalyvavo sostinės bėgikai - iš Vilniaus Universiteto, Vilniaus kolegijos, "Žemynos" ir Jono Basanavičiaus gimnazijų, Sausio 13-osios progimnazijos, taip pat Panevėžio katalikiškosios "Margaritos" mokyklos, Utenos pulkininko Prano Saladžiaus 9-osios rinktinės jaunieji šauliai-mokinukai bei jų vadai iš Utenos, Užpalių, Vyžuonų, Anykščių bei Svėdasų. Startavo ir trylika pavienių sportininkų, kurių tarpe visai neblogai pasirodė šiemet Vilniaus maratone pasižymėjęs bėgikas Valdas Skliaustys iš Surdegio bei šešiasdešimtmetis Žalčio šaulių junginio vadas Valdas Juodka iš Vyžuonų. Pasigesta kasmet dalyvavusių Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos jaunimo, pradžiugino pagaliau, po kelių metų ketinimų, į šventę atvykę Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos atstovai. Šviesūs jaunųjų dzūkų veidai, mokyklos emblema pažymėti stilingi, žalios spalvos apsiustai nuo lietaus. Šviesi buvo ir diena, tamsius debesis tiesiog sklaidė tokia daugybė gražiausio jaunimo susirinkusio tėvynės kovotojus pagerbti, jų lietaus nuskaistinti veidai, akys spindėjo nežemiška vilties šviesa.

Tradicinio bėgimo iniciatorius ir nepavargstantis organizatorius Vladas Pajarskas džiaugėsi lietaus nepabūgusiu jaunimu, džiaugėsi nuolatinių dalyvių bei organizatorių ištikimybe ir tuo pačiu stebėjosi, kad nesulaukta jaunimo iš gretimų Rokiškio, Kupiškio rajonų, švelniai piktinosi, kad švietimo ir kitose jaunosios kartos ugdymą lemiančiose tarnybose dar yra užsilikusių nemažai valdininkų, kurie nesupranta pilietinio patriotinio ugdymo svarbos. Nustebino ir policijos elgesys. Čia jau rimtas klausimas - nors Anykščių savivaldybė buvo pažadėjusi pasirūpinti, kad pareigūnai atvyktų ir pasirūpintų judraus plento Kupiškis - Utena bėgančių jaunuolių saugumu, nei vienas ekipažas nepasirodė. Kas čia - biurokratiniai trukdžiai ar nesusipratimas? Juk net be išankstinių biurokratinių derinimų tokia tarnyba privalo reaguoti, būti ten kur reikalingiausi. Ir kokia pribloškianti nuostaba - sekmadienį V. Pajarskas pamatė policininkus stovinčius kryžkelėje, kur jų laukta prieš dieną. Medikai gi elgėsi pavyzdingai - budėjo visos šventės metu ir nepasididžiavo, ragavo šauliškos košės. Tikėtina, kad tokių nesusipratimų ateityje neįvyks, kad kasmet vis daugiau jaunimo, vyresnių piliečių dalyvaus Algimanto apygardos partizanų atminties bėgime bei kituose renginiuose pagerbiant tėvynės gynėjus - pokario partizanus.

Autoriaus nuotraukose:

DSCF4173

Istorinės valandos rimtyje. Iš kairės: istorikas Gintaras Vaičiūnas, Seimo narys Audronis Ažubalis, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ir šventės organizatorius Vladas Pajarskas

 

DSCF4171

Bėgimui pasirengę - Kotrynos Vitkūnaitės (dešinėje) vadovaujami Anykščių Dariaus ir Girėno kuopos jaunieji šauliai

 

DSCF4192

Šimonių girios keliais ir vieškeliais...

 

DSCF4196

Išalkusius pamaitinti... Prie puodų dviejų pagalbininkų apsuptyje ir pati Utenos 9-osios šaulių rinktinės vadė Asta Tidikienė

 

DSCF4199

Šauliška košė labai gardi - tikina Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos gimnazistai iš Alytaus

 

raimondo simtmeciai nauji

Svarbiausi istoriniai šimtmečiai, Antanas Starkus-Montė įprasminti visuomeninio judėjimo "Dausuva" išleistame plakate

 

DSCF4198

Koše mėgaujasi ir šauliai svėdasiškiai. Karolinos Romaraitės (centre) sėkme džiaugiasi mokytoja Regina Žvirblienė (antroji iš kairės) ir bičiuliai

Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 247 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top