Raimondas Guobis

DSCF4489Lietuvos valstybės šimtmetis pažymėtas Žaliojoje, ypatingame Anykščių rajono rytinio pakraščio kaime, kuriame iki šių laikų išliko tolimais 1928 m. pastatytas paminklas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui. Laisvės paminklo statytoją, Sibiro kankinį Juozą Rimkų (1867 - 1948), giminės, šio krašto bei tėvynės istoriją prisiminė į giminės lizdą susirinkę Rimkai ir jų bičiuliai.

Gausus Žaliosios Rimkų giminės palikuonių būrys ryte už senelį J. Rimkų, savuosius, bei tėvynę Lietuvą meldėsi Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Po pamaldų apžiūrėjo Šimtmečio svėdasiškių portretus meno galerijoje, aplankė savųjų kapus Svėdasų bei Šaltinių kapinėse, atminties bei susikaupimo valandą išgyveno prie prieš 90 metų Rimkų sodyboje pastatyto paminklo laisvei. Mūrinė trijų aukštų koplyčia, vainikuota keturių šlaitų stogeliu su kryžiumi viršūnėje. Nišose - ąžuolinės Nukryžiuotojo bei Šv. Petro skulptūros, paminklą puošia ir spindinčiame metalo skyde iškaltas Vytis. Artėjant šimtmečiui paminklas ir jį juosianti mūro bei metalo tvorelė buvo restauruota valstybės lėšomis.

Apie nuostabųjį senelį Juozą Rimkų, jo sumanumą, ūkiškumą, pomėgi mūrus mūryti, jo ir visos giminės gyvenimo kelius, džiaugsmus bei vargus daugiausiai kalbėjo vyresniosios giminės moterys Danguolė, Alma, Eglė ir Irutė. Pažymėjo, kad susibūrimas vardan tėvynės žaliojoje diena didingai sutampa su Žalgirio mūšio, didvyriško Dariaus ir Girėno žygio diena, prieš septyniasdešimt metų tolimajame Sibire žuvo ir garsusis senelis J. Rimkus. apie Žaliąją, malūną, eiguliu tarnavusį bei ūkį ir malūną administravusį vyriausiąjį sūnų Juozapą, jo seserį Marijoną, mokytus jaunylius - girininką Jurgį bei inžinierių Kazimierą. Apie senelį, kuris senatvėje susižavėjęs mūru, statęs mūrinę Lietuvą. Trobesius Žaliojoje apjuosęs įdomios konstrukcijos mūrine tvora, vadovavęs Šaltinių kapinių tvoros mūrijimo darbams, matyt jis sumanęs ant vartų arkos įrašyti: "atmink keleivi, kad ir tavęs tai laukia". Šaltinių kapines aptvėręs mūro tvora, o centre išmūrijęs koplyčią su rūsiu, kuriame išmūrijo kriptas - įrengė giminės kapavietę. Deja nei vienas iš didelės giminės taip ir neatgulė į kapo rūsį. Sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą didelė giminė buvo išblaškytą po platų pasaulį - Kazimieras pasitraukė į JAV, Jurgis su šeima ilgai slapstėsi, Juozapas jaunesnysis kalėjo, o senąjį J. Rimkų 1948 m. pavasarį išvežė į Sibirą kur tais pačiais metais ir mirė.

Žalioji svarbi Lietuvos šimtmečiui tėvynės vieta, kurią pravartu aplankyti kiekvienam šalies istorija besidominčiam - juk čia yra ne tik paminklas Nepriklausomybei bet ir kan. Juozo Tumo-Vaižganto tiltas, paminklinis akmuo čia gimusiam sklandytuvų konstruktoriui Baliui Karveliui.

Autoriaus nuotraukose:

 

DSCF4496

Juozapo Rimkaus palikuonys ir bičiuliai susirinko paminėti Lietuvos Šimtmečio.

 

DSCF4482

Moterys iš vyresniosios Rimkų giminės kartos - Danguolė, Alma ir Eglė

 

DSCF4489

Aukštaitijos vėliava primena, kad tėvynėje telpa visas pasaulis...

 

DSCF4488

Stabtelėjimas prie Šaltinių kapinaičių

Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 27 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top