Raimondas Guobis

Nužudė pirmiausia todėl, išpildytų pranašystės žodžiai? Todėl, kad jo veikla - "ramybės" ir įprastos tvarkos drumstimu labiausiai buvo nepatenkinti su Romos imperijos administracija bendradarbiavę Izraelio turčiai bei aukštieji kunigai. Ar mes laukiame greito Dievo karalystės atėjimo, kas ištiktų apie jos artumą liudyti atėjusį dabarties Mesiją? Matyt kažkas panašaus...

Šiuos klausimus daugybėje knygų nagrinėja nesuskaičiuojama daugybė tyrinėtojų, kurie pateikia nepaprastą daugybę įžvalgų, netikėčiausių pastebėjimų. Nes apie Jėzų Kristų rašė, rašo ir krikščionys ir musulmonai ir kitų religijų tyrinėtojai, žmonės nevaržomo nepajudinamų dogmų, katekizmo ir bažnyčios įsakymų, nuolat ieškantys tiesos ir kiekvienas įdomesnis darbas padeda geriau suprasti esmę, nuolat į Jėzaus istoriją gilintis ir bandyti ją giliau suvokti bei išgyventi.

Kai kas net bando paneigti Jėzaus beribį gerumą, atlaidumą bet kam. Ne, iš tiesų tai griežtas Dievas. Apie jį pasakyta, kad atėjęs tvirtai laikytis ir vykdyti Įstatymo, Jis tikras radikalas - didžiojoje šventykloje išvarto stalus ir išvaro prekeivius...

Senojo įstatymo dvasia ir jos mokymas gyvena Jėzuje. Kai kuriuos Jo pamokymus greičiausiai reikia suprasti visai kitaip? Pasvarstykime, kad ištardamas meilės ir nuolankumo mokančius žodžius - jei kas užgavo kairįjį žandą, tai atgręžk į dešinįjį, jis skiria tik saviesiems, tik žydams. Tačiau jei žandą užgaus kitatautis, tai tokiam jau reikia atlyginti už tokį netaktą tuo pačiu ar dar su kaupu. Jis labai nenoriai gydo kitataučius pasiteisindamas, kad dar nepasirūpinta savaisiais: "Leiskite pirmiau pasisotinti vaikams. Juk nedera imti vaikų duoną ir mesti..."

Esmė glūdi tame, kad Evangelijos yra perpintos su sakmėmis pridedamomis ten kur trūksta jungiančios mintis jungiančio įvykio, nes tais laikais niekas nežinojo kas yra istorija, faktų tikslumu nelaikė svarbiu dalyku. Svarbiausia buvo esmė, kad tokiu principu surašyti tekstai veda į didžiąją išganymo suvokimo ir siekimo esmę.

Tuomet iškyla abejonės ar Jėzus tikrai gimė Nazarete? Tikriausiai ne. Paprastas Betliejaus vaikas. Ar galėjo Jis ginčytis su Rašto aiškintojais? Greičiausiai, kad ne, nes buvo bemokslis ir nemokėjo graikų kalbos. Jo žinojimas buvo ne iš raštų ir protingų knygų iš paties Dievo, todėl negalimų dalykų Jam nebuvo.

Pradeda savo veiklą aplink Betanijos ežerą, nedidelėse gyvenvietėse ir miesteliuose, dideliame mieste tuojau pat galėjo baigtis nesėkme - didžiu valdžios ir aukštųjų kunigų pasipiktinimu ir represijomis. Jo pasekėjai daugiausiai buvo kitokio gyvenimo išsiilgę varguoliai ir nuskriaustieji, kurie kentėjo ne tik nuo kraštą okupavusių romiečių bet ir savųjų turčių bei šventikų. Įžengimas į Jeruzalę buvo triumfas, bet greitai juo susidomėjo dvasinė vyresnybė ir valdžia. Buvo apkaltintas, atsirado ir išdavikas. Labiausiai sunerimę buvo aukštieji kunigai, fariziejai - pirmasis jų klausimas buvo: kiek jis ima už pagydimus ir nuodėmių atleidimą. Nemokamai?.. "suteikti Dievo dovaną be dešimtinės, be aukos..."  To negali būti, tai išpuolis prieš šventyklos verslą. Šventikai suvokė, kad Jis ardo tvarką, atima iš jų įtaką, pajamas, todėl turi mirti.

Teismas. Matyt Poncijus Pilotas sprendė jo likimą. Ar tu esi žydų karalius? Kuomet Jėzus patvirtino, kad yra taip kaip anas sakąs, jo likimas buvo nulemtas. Minios reikalavimas mirties Jėzaus, paleidžiant galvažudžių vadą Barabą, taip pat paaiškinamas. Ne žmonės nusisuko nuo jo, tiesiog toje aikštėje susirinkusioje minioje Jėzaus pasekėjų nebuvo, jei nors vienas ir buvo, bet baimė kaustė juos. Tad mirtie reikalavo svetimieji - Jėzaus nepažinę ir aukštųjų kunigų sukurstyti pikti žmonės.

Kuomet Jėzus ant kryžiaus mirė, tą pačią akimirką perplyšo nuo viršaus iki pat apačios šventyklos uždanga, kurią galėjo atidengti tik aukštieji kunigai. Nuo šiol žmogui tiesiogiai buvo atverta dieviškoji esybė, kiekvienas galėjo pasiekti Dievo dvasią be apeigų ir kunigų tarpininkavimo. Brangiai kainuojančios aukščiausiojo kunigo apeigos ir net pati šventykla staiga neteko savo reikšmės - apeigas šventykloje pakeitė Kristaus kūnas, o Torą pakeitė Jėzaus žodžiai. 

Nuotraukoje:

IMG 4073

Pagal to meto tradiciją Jėzui grėsė užmušimas akmenimis, bet jam teko kryžiaus lemtis. Kenčiantis Kristus.

Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 44 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top