Raimondas Guobis

IMG 6223Šių metų, minimų kaip piliakalnių ir tautinio kostiumo vasario 16-osios paminėjimo Svėdasuose tema buvo "Tauriųjų kalnų karalystė". Melstasi už tėvynę, Laisvės skvere šventės vėliavą kėlė krašto ūkininkai, veiklusis jaunimas pradžiugino verslumu, gebėjimu sumaniai panaudoti tautinę simboliką - kad ir gaminant žele, koncertavo aukščiausio lygio folkloro atlikėjai iš Vilniaus.

Laisvės ir teisingumo gynėjo - Šv. arkangelo Mykolo titulu garsioje mūsų bažnyčioje meldėmės už tėvynę Lietuvą, prie Nepriklausomybės koplytstulpio sugiedojome himną, šventės trispalvę pakėlė krašto ūkininkai bei skautai, tauriai baltavo minioje tautiškai pasipuošusių Butėnų kaimo moterų nuometai, skaros ir sijonų bei juostų marginiai, šiek tiek plazdėjo mano raudonoji Aukštaitijos vėliava. Neformaliosios svėdasinių grupės - SVD - jaunimas kvietė parašyti palinkėjimą Tėvynei dideliame lape, pasipuošti jų šventei padarytomis tautinėmis juostelėmis, apyrankėmis, bei ragauti gardžios tautiškai trispalvės žele ir paaukoti nors kiek pinigėlių jų rengiamam tradiciniam stalo teniso turnyrui.

Vėliavomis papuoštoje scenoje puikų laikiklį šiai šventei pagamino ir tautiečiams dovanojo svėdasiškis Alvydas Nakas, Kultūros namų salėje susirinkusius, jų šiemet buvo kaip niekad, gal beveik visos dvi šimtinės, sveikino mūsų atstovu Seime siekiantis tapti konservatorius Valentinas Stundys, kraštietė dr. Dalia Staškevičienė. Aš gi trumpai priminiau istoriją - miškų bei kalnų ir pilių Lietuvą, mūsų prisikėlimą, viltį, kunigaikščius, karalių Mindaugą. Tai, kad mūsų vienintelio karaliaus raštuose minimos Taurožės bei Juodonių pilys ir Malaišių žemė, kad gal ir pačiuose Svėdasuose, ant kurio nors kalnelio galėjo būti pilis? Apie ir pasak legendų iš žynio Lizdeikos, kuris kunigaikščiui Gediminui išaiškino lemtingojo sapno esmę, kilusius didikus Radvilas, mūsų miestelio kūrėjus. Apie Vilnių ir Svėdasus, mūsų kultūrinę bičiulystę, tikriausius mainus - juk vasario 10-ąją sostinės Mokytojų namuose atverta mano fotografuotų senųjų svėdasiškių portretų paroda, o šiandien Svėdasuose koncertuoja vilniečiai.

Net du puikiausi kolektyvai iš Vilniaus - Karoliniškių muzikos mokyklos folkloro ansamblio - vadovai Aušra Kavalnienė ir Rima Švėgždaitė bei Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblio "Kankleliai" - vadovė Daiva Čičinskienė, dainorėliai bei muzikantai - kanklėmis, smuikais ir būgnu pritardami dainavo, dainavo. Pačias populiariausias, laisvės šventei tinkamiausias mūsų tautos dainas - "Stovi Vilniuj žalias bromas", "Už Raseinių ant Dubysos", "Padarė žvirblalis", "Jei ne auksinės vasaros", "Giedu dainelę...". Šypsenos ir džiaugsmas žmonių veiduose ir pritarimas dainoms. Kokia nuostabi mūsų tauta, gal daugelis vėl ims dainuoti prasmingiausias tautos dainas. Daugiausiai plojimų, susižavėjimo pelnė "Lietuvos talentų" konkurse išgarsėjęs neįprastos išvaizdos ir didingo balso jaunuolis Emilis Korickis, ypač jautriai sudainavęs mūsų emigrantams pažadinti, paskatinti sugrįžti į tėvynę: "Būsiu pilku akmenėliu, bet savoj palaukėj". Didžiausia padėka kultūrinių inovacijų bendrovei VšĮ "Atvertos langinės" suorganizavusiai vilniečių kultūrinį "desantą", pasirūpinusiai ir transportu ir dovanomis. Kiekvienam koncerto dalyviui atminčiai įteikta knyga su vardiniu įrašu, o solidžiausiam vyrui - didelis naminis pyragas, kad tėviškai suraikytų ir teisingai padalytų. Dėkota ir kitiems šios įspūdingos šventės organizatoriams ir rėmėjams.

Garsiojo virėjo Petro Digimo ir jo komandos išvirta žirnienė košė su gausiu mėsos ir prieskonių priedu, kvapni arbata. Dar valandėlė jaukios bendrystės, pasikalbėjimų, pajuokavimų susitikimo džiaugsme, maža ekskursija vilniečiams po Svėdasų miestelio centrą, akimirkos prie Juozo Tumo - Vaižganto paminklo, o po atsisveikinimo valandėlės pasilikusi taiki ramybė.  

 

IMG 6219

Karoliniškių folkloro ansamblio linksmieji veidai

 

IMG 6231

Nepriklausomybės dieną švenčiantis SVA jaunimas

 

IMG 6230

Butėnų moterys ir jų pagarba tautiniams simboliams. Iš dešinės: Lendrina Meškauskaitė, Vaida Venskutė, Domicelė Augutienė ir Vanda Radlinskienė.

 

20170216 094058

Aukštaitijos vėliavai plazdant Lietuvos himną giedą tautiškosios butėnietės.

 

IMG 6216

Elegantiškoji Mildutė praneša, kad dabar dainuosim "Jei ne auksinės vasaros..."

 
IMG 6223
 
Štai jie, tautinės savimonės ir kultūros žadintojai iš Vilniaus.
Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 213 svečių ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top