Ant devyniasdešimto gyvenimo metų slenksčio, prieš pat dar vieną mokslo metų pradžią žymintį rugsėjį mirė mokytoja, ilgametė Žaliosios aštuonmetės mokyklos direktorė Marijona Šablevičienė (1931 - 2020).

Kilusi iš Siesikų apylinkių Ukmergės krašte, baigusi vidurinę mokyklą ėmė dirbti mokytoja Repšėnų, o vėliau Dabužių mokyklose. Paskyrimas į Žaliosios aštuonmetę mokyklą direktore 1965 m. buvo lemtingas - šiame jaukiame, reto grožio mūsų krašto kampelyje prabėgo visas gyvenimas. 

Neakivaizdiniu būdu baigė Šiaulių pedagoginį institutą - tapo diplomuota geografijos ir gamtos mokslų mokytoja. Sumaniai vadovavo mokyklai, rūpinosi diegti aukštos dorovės, materialistinę pasaulėžiūrą, tvarka mokykloje buvo griežta, dalyvavo visuomeninėje veikloje, vadovavo mokinių šokių rateliams, o jaunųjų turistų būrelis buvo vienas geriausių respublikoje.

Gyveno su polėkiu, didžia energija, patyrė ir didžių džiaugsmų ir nusivylimų, likimo smūgių, gilioje senatvėje kelis metus glaudėsi globos namuose "Senevita" prie Nemenčinės. Šiemet nedideliu tiražu buvo išleista jos eiliavimų knyga "Gyvenimo eilės". 

"...Išmoksim mes pralenkti laiką/ Ir saulę pasigaut delnais/ Apglėbus nerimą širdim kaip vaiką/ Įamžint žmogų po dangaus skliautais..." - mintijo eilėraštyje "Mokytojas".

Ji buvo ir mano mokytoja. Žinau, kad ir man ir visiems apylinkių išdykėliams bei geruliams norėjo tik gero, dėl mūsų stengėsi.

Atsisveikinimas su velione rugpjūčio 12 d. trečiadienį Svėdasų bendruomenės namuose. Rytojaus dieną 11 valandą pasimeldus bažnyčioje - laidotuvės Svėdasų kapinėse.

FB IMG 1597180993566

Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top