Raimondas Guobis

Mūsų kaimo mokytojų Aldonos ir Valdo Murmų antroji dukra Virginija nuo pat mažens tryško prigimtine linksmybe, sodriu jumoru ir gebėjimu piešti. O kokio grožio piešinėlį pieštukinėmis spalvomis ji "išlaužė" dar besimokydama Butėnų pradinėje mokykloje. Jame buvo pavaizduotas miestas - namai, automobiliai, žmonės, labai spalvinga, labai plastiškomis, bet kartu ir griežtomis linijomis. 

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

(Filmo apie Butėnus, kuris bus demonstruojamas šventėje "Butėnų diena 2017" anonsas)

Genovaitė Juškaitė - Mačeikienė jaukiai šypsosi - taip, ji tarpukario Lietuvos čempionė - Kaune respublikiniame "Jaunosios Lietuvos" sąjungos sąskrydyje šimto metrų bėgime laimėjusi pirmąją vietą. O bėgusi be batelių - nespėję iš Rokiškio atvežti, tapusi Lietuvos čempione.

Skaityti daugiau...

IMG 8420nn

Raimondas Guobis

Šeštadienį, balandžio 8-ąją Pašvenčių senolei - Butėnų kaimo prie Svėdasų gyventojai Bronei Valuntienei sukako 101 metai. Giedria nuotaika ir pirmaprade ramybe spinduliuojanti moteris sulaukė artimųjų bei kaimo gyventojų ir tolimesnių bičiulių pasveikinimų. Metų skaitlius pro pragyvento amžiaus - šimtmečio, tarsi vėl ėmė suktis iš naujo, vėl nuo vieneto.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis 

(Filmo apie Butėnus, kuris bus demonstruojamas šventėje "Butėnų diena 2017" anonsas)

Meistrą Zenoną Valuntą ir jo žmoną Bronę tą saulėtą tolimo tolimo rugsėjo vidurdienį suradau virtuvėje pietus valgant. Zanas kiek drebančia ranka kilodamas šaukštą srėbė savo taip mėgiamą riebią kopūstienę, sotinosi ir jo žmona. Šypsojosi abudu. Ilgai tie pietūs neužtruko. Tuomet išėjome į aukso spalvomis žėruojantį kiemą, įstabiomis figūromis paslaptingą sodą.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

Balandžio pirmosios rytmetį, nors ne didžiausias pulkelis, tačiau darbščių ir savo kaimui karštai pasidarbuoti pasirengusių Butėnų bendruomenės narių susirinko prie kaimo kapinaičių ir daug nelaukę ėmėsi darbo.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

(Filmo apie Butėnus, kuris bus demonstruojamas šventėje "Butėnų diena 2017" anonsas)

Mikėno Vincukas, man pažįstamas nuo seno, neaukšto ūgio, bet tvirtas, nuoširdus, sumanus vyras. Gyveno gi jis labai ilgai, daugiau negu devyniasdešimt metų, nei sirgęs, nei sopėję jam kur, o miręs staiga.

Skaityti daugiau...

Balandžio 1-ąją, rimtai ar su juokais, bei nepiktais melais susirinkime į brangųjį Butėnų kaimą. Į talką - sutvarkyti, pagražinti brangiausias vietas. Šeimomis, grandimis, būriais, brigadomis, kuopomis rinkimės prie kaimo kapinių apie 9 valandą ryto.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 3017Lietuvai netenkant nepriklausomybės, vis labiau įsismelkiant nerimui ir nežiniai, Lietuvių Katalikių organizacijos narės - butėnietės surinko pinigų už kuriuos kaimo kapinaičių kalvoje pastatė dailų, elegantišką ir aukštą betoninį kryžių. Rodėsi, kad jis toks tvirtas ir stovės amžinai.

Iškalta 1940 m. rugsėjo 8-os data daugiaprasmė - tai Švč. Mergelės Marijos gimimo ir tautos diena. Meldžia mūsų rūpestingosios moterys apsaugoti Lietuvą ir Butėnus nuo visų baisybių, kurios jau buvo jaučiamos, kurios užgriuvo visu svoriu, daugelio likimus paženklindamos netektimi, skausmu, vargu. Vietoje tarpukario ramybės karo ir pokario baisumai, pusė amžiaus okupacijos ir vėl sušvitusi nepriklausomybės šviesa - naujasis beveik trijų dešimčių metų laikas. Taip pat paženklintas netektimis, neteisybės kartėliu, o taip pat ir viltimi...

O kryžius jau griūva. Trupa nuo pamatų, trupa žemiau kryžmos, diena iš dienos jo žaizdos didėja ir jis šaukiasi mūsų rankų, šaukiasi atnaujinimo, šaukiasi mūsų rūpesčio nors menkiausios mūsų aukos. Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį sutikime atnaujindami brangų istorinį palikimą - Butėnų moterų kryžių.

Aukas asmeniškai arba per patikimus žmones perduokite mūsų bendruomenės pirmininkei Lendrinai Meškauskaitei (teirautis tel. 868629454).

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

(Filmo apie Butėnus, kuris bus demonstruojamas šventėje "Butėnų diena 2017" mažiausias anonsas)

"Tai ką, anys nukinteja. Nieko jie ti Sibiri nekinteja. Dabar didžiausias pensijas jama, nors iš tinai parsivežė pinigų, jiem makeja. E mes čia kolchozi už dyka turejam dirbt, visa sukūrem. O kiti gi ir turtus slepe, nedave, kad tik kolchozui nepajimt, pakavaja, net ratus užkasi, supūde. E na gurbele naujausius ratus, da nei neaptrauktus nujemiau - jimkit, naudakit..."

Skaityti daugiau...

Orai

Nuorodos

Sukurta: Origins.lt

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 69 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Scroll to top