Raimondas Guobis

Balandžio pirmosios rytmetį, nors ne didžiausias pulkelis, tačiau darbščių ir savo kaimui karštai pasidarbuoti pasirengusių Butėnų bendruomenės narių susirinko prie kaimo kapinaičių ir daug nelaukę ėmėsi darbo.

"Kalnų gal nenuvertėm, bet padirbėjom iš širdies..." - džiaugėsi Butėnų bendruomenės pirmininkė Lendrina Meškauskaitė. Sugrėbta, apvalyta nuo šakų teritorija aplink kapinaites, taip pat žole užsėtas platus, šiek tiek palygintas paupio ties senuoju žilvičiu laukas - Butėnų vasaros švenčių erdvė. Pagerėjo priėjimas prie tuoj už Mačeikos sietuvos esančios Didžiojo Lydžio prieplaukos, bus daug patogiau sustoti baidarėms, švenčių metu švartuotis pramogautojus vežiojančiai valčiai. Veikiai prakiuro pašvenčių dangus smulkiu, šaltu balandžio lietumi, kuris ne tik nuplovė nuo žemės paskutinį praėjusios žiemos pėdsaką, bet ir gerokai sušlapino talkoje triūsiančius. Bet nuotaikos nesugadino, darbo nieks nemetė, tik žolės sėją užbaigę visi sugužėjo į bendruomenės seklyčią. Čia gaivinosi gardžia arbata ir šeimyniškai, viltingai pasišnekėjo apie ateities darbus...

Didi padėka talkininkavusiems Butėnų labui. Talkoje dalyvavo Rimanta ir Kęstutis Žvirbliai, Danutė ir Antanas Pupeliai, Rūta ir Petras Baronai, Jurgita ir Gendrutis Navikai, Damutė ir Stasys Augučiai, Laima Jakubonienė su smagiuoju sūneliu Nojumi, Vita Klimienė, Jolita Paužolienė, rūpestingoji Lendrina Meškauskaitė ir Robertas Vilutis, atlėkęs iš Utenos su savo sodo obuoliais.

Negalėję dalyvauti talkoje, turės progą pagelbėti tvarkant seklyčią.

Vėl susibursime Bendruomenės seklyčioje balandžio 23-ąją į Atvelykio popietę: kiaušinių risti, kiaušinių mušti, šokti, dainuoti, vaišintis, linksmai pabūti ir porą bendruomenės reikalų aptarti.

Bendruomenės metraščio nuotraukose balandžio 1-osios talkos akimirkos:

20170401 095833

20170401 105852

20170401 105857

20170401 105956

Komentuoti


Orai

Nuorodos

2% parama

Butėnų bendruomenę galite paremti skirdami 2%

Butėnų kaimo bendruomenės kodas 300137308
Banko Swedbank kodas 73000
Butėnų kaimo bendruomenės sąskaitos Nr. LT267300010091303166

Sukurta: Origins.lt

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Scroll to top