Raimondas Guobis

Rudens vakaras, prieš pat saulėlydį variu spindinti, raibuliuojanti Šventosios tėkmė, pakrantėje besipulkuojančių ančių siluetai, balandžių burkavimas skardžioje patiltėje, aukštos kalvos šlaite dar nesenai auksiniu raudoniu liepsnoję, nūnai nuogais kamienais rymantys klevai, aukščiau didinga tarsi pilis raudonsienė bažnyčia...

Nutilusio vakaro ramybėje kaukšintys praeivių žingsniai, sėdiniuojantys ant Vyskupo aikštės suoliukų, tarsi niekur jau neskubantys žmonės ir jau į šventovę pamaldoms skubantys.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

DSCF3063Prologas

Jo slapyvardė buvo Tigras. Jis, Albinas Milčiukas (1922 - 1968) buvo gimęs Svėdasų miestelyje, nors tėtis čia atėjęs iš Butėnų. Didžiajame kaime Albinas vaikystėje gyveno pas senelius, ūgtelėjęs išvyko į Panevėžį. Darbavosi prie sunkių bet gerai pamokamų darbų - kartus su tėvu plušėjo tiesiant plentus, skaldydavo akmenis. Prasidėjus karams patraukė nuotykių ieškoti.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

DSCF2887Tas kelias mane viliojo daugybę metų, tarsi per visus amžius aš juo ėjau ir vėl norėjau ir noriu eiti, eiti... Nepraeiti tautinės piligrimystės Vytauto Didžiojo kelio negalima. Eiti juo tikrąja ir perkeltine prasme tėvynę mylinčiam žmogui privalu. Verta ir teisinga. Į Vytauto kelią penktadienį išėjau kartu su keliomis dešimtimis nuostabiausių žygeivių - Debeikių pagrindinės mokyklos moksleivių, mokytojų.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

20170321 145813 2Buvo pavasaris, buvo dienos Vilniaus archyvuose, viešnagė pas tetulę, buvo išsipildymo valandos - nes aplankiau taip brangius žmones, senolius, kilusius iš mūsų krašto labai manęs laukiančius. Beveik taip pat nerimastingai, kaip 1910 m. vasarą vienas šimtametis Svėdasų parapijos senukas laukė galimybės susitikti su Jonu Basanavičiumi, kad šis jo senovės žinias, jo žynystę užrašytų, kad jis jaustųsi laisvas, žinodamas, kad ką žinojęs svarbaus perdavęs. Priimti senovės žinią ir jos nenumarinti, štai kur istoriko darbo esmė.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 0102Vasara ne tik poilsio, linksmų pramogų bet ir dvasinės piligrimystės laikas. Pirmasis šių metų sekmadienis išauš kaip dviguba - Tėvo dienos ir Sekminių šventė, ir ta proga pulkelis svėdasiškių išsirengė į piligrimystę - pasimelsti einant Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelius.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 9312Antradienį visa lietuviška kapa - apie šešios dešimtys kauniečių, elitinės Sveikatos mokslų universiteto gimnazijos dešimtosios klasės moksleivių keliavo Anykščių krašto partizanų takais. Tai buvo taip reikalingos pilietinės formacijos pamokos, pamokos smagioje ir prasmingoje kelionėje...

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 8982Sekmadienį Debeikiuose prisiminti prieš 65-erius metus kovoje prieš sovietinius okupantus žuvę paskutinieji Vytauto apygardos Aro būrio partizanai bei visi kovotojai už laisvę ir teisingumą. Aplankytos žūties bei palaidojimo vietos, melstasi bažnyčioje, pagarbios atminties valandai didelis būrys debeikiečių ir svečių susirinko Debeikių miestelio aikštėje prie paminklo Laisvei. Anykščių jaunieji ir kiti piliečiai žuvusiųjų atminimui skyrė žygį iš Debeikių į Anykščius.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 6959Sutikdami Lietuvos nepriklausomybės atgimimo - kovo 11-osios šventę, Utenos 9-osios pulkininko Prano Saladžiaus rinktinės Anykščių Dariaus ir Girėno 901-os kuopos jaunieji šauliai, kartu su vade Rūta Meliūniene, dar trejetu vyresniųjų, man uoliai keliavedžio ir istorijų pasakotojo pareigas vykdant, kovo 12-osios rytmetį žygiavome iš Anykščių į Kavarską. Prisiminėme to krašto istoriją, smagių nuotykių ir potyrių laimėjome. Išmanieji matuokliai fiksavo, kad žengėme apie 30 tūkstančių žingsnių ir įveikėme beveik dvidešimties kilometrų kelią.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 5234Tai buvo jau senokai, net netikėjau, kad įspūdžiai patirti jubiliejinių krikščionybės metų kelionės metu niekada neišblės. Rugpjūčio karštis, istoriniai miestai, katedros, maldos ir pats tikriausias asmeninis susitikimo su Dievu pojūtis meldžiantis su bene 2 milijonais iš viso pasaulio sugužėjusių piligrimų vadovaujant nūnai jau šventojo aureole vainikuotam Popiežiui Jonui Pauliui II.

Tą kelionę patyręs dabar jaučiuosi laimingas, o tada iškeliavau su dideliu nerimu, visai užsimiršau ir ėmiau trokšti vis daugiau įdomybių pamatyti tik po stabtelėjimo Vienoje.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

Kaip aš ieškojau piliakalnio, ką mane Šventame miške Dievas pasakė... Kaip dailią "auksinę" lazdą išsilaužiau, kaip klajojau po Valintos ir Ivonės santaką ir ten piliakalnio ieškojau, kaip apie pono Jaugelio mišką, Didšilį ir kitus dalykus dar daugiau sužinojau.

Naujųjų metų diena... Šiluma, po lietaus ne tik melsvas, rausvas, bet miške žalias žalias pasaulis. Minčių tėkmėje tolimų tolimų laikų, Tėvo atmintis, sekmadienis, žydų palaidojimo vietų lankymas, paminklinis akmuo, nulaužta ir priklijuota jo juoda skiauterė. Šūviai skambėjo čia. Užrašas ant monumento labai teisingas, kad tai padarė naciai ir vietiniai jų talkininkai. Vyžuonų žydų kapavietė pirmapradžiame, spalvomis ir vaiskumu užburiančiame šile. Aplink - riešutynas didysis, čia pat po šlaitu stačiuoju, savo leduotomis akimis lankstuose miegančios senvagės. Ilgai nešiota mintis, suvokimas, kad iš šio Švento miško kur seniai seniai, dažnai dažnai su Tėvu riešutaudavome išsipjauti lazdyno lazdą piligrimystei... Šventas miškas, šventa diena, tad "auksinę" saulėje tauriai spindinčią lazdą man atidavė tik sulaisčius žemę krauju... Viskas taip dieviška ir teisinga. 

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

IMG 0374Praeitą sekmadienį Troškūnuose minėti bene pirmieji tradiciniai ir kiekvienam pasiekiami, tik dvasiniu pagrindu pradėti teikti katalikų bažnyčios atlaidai - Porciunkulės, kuriuos sekdamas Jėzaus ir Jo Motinos apreiškimu prieš 800 metų įsteigė Šv. Pranciškus Asyžietis. Kadaise didžiausi, trukdavę net po tris dienas, nūnai gerokai sumenkę, veik primiršti atlaidai ir šiemet sulaukė neypatingai daug maldininkų, tačiau ši istorinė šventė buvo ypatinga keliolikai organizuotai iš Svėdasų bei Anykščių atvykusių piligrimų.

Skaityti daugiau...

Orai

Nuorodos

Sukurta: Origins.lt

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 22 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Scroll to top