(1926 - 2015)

Gegužės 1 dieną, po gedulingų pamaldų Svėdasų bažnyčioje, karstas pagal senąsias tradicijas buvo įneštas į šventovę, Butėnų kapinėse palaidota Utenoje mirusi Elena Pakštaitė - Jankauskienė. 

Dėl gausybės Butėnuose gyvenusių Pakštų jų kiemas, sekant šeimininko vardu buvo vadinamas Tamošiaus, o vaikai -  "Tamošiokais". Vyresnioji sesuo ištekėjo čia pat kaime už Milčiuko, kiti gi, praūžus Antrojo pasaulinio karo frontui tebebuvo namuose. Trys broliai padėjo tėvams ūkyje, imdavosi ir kitokių darbų, ieškojo uždarbio, vienu metu darbavosi ir Antano Šukio terpentino dirbtuvėje Čiukuose. Sugrįžę sovietai pašaukė, ėmė gaudyti jaunus vyrus tarnybai jų kariuomenėje. 

Tamošiokai, kaip ir daugelis nepakluso, slapstėsi sodyboje įrengtame bunkeryje, bet kažkaip kam nereikia išsitarė ir žinia apie jų prieglobstį pasiekė okupantų valdžios talkininkus Svėdasuose. Rusų kareiviai ir skrebai atėjo 1944 m. gruodžio 22-ąją, du brolius - Vladą ir Kazimierą nušovė, apiplėšė, o jauniausiąjį Bronių nugabeno į Rokiškio kalėjimą, kur ir šis pasimirė. Tragedija amžiais prislėgusi tėvus bei seseris.

Elena pasilikusi tėviškės namuose ištekėjo - "užkurys" Stasys Jankauskas atėjo iš gretimo Janonių kaimo. Darbavosi abu kolchoze, buvo geri, teisingi, tikintys ir patriotiškai nusiteikę žmonės - Lietuvai atgimus per šventes būdavo metų, kad kaime tik ant jų trobos didžiausių švenčių proga suplazdėdavo lietuviška trispalvė. Senatvėje apsigyveno Utenoje. Prieš metus sulaukęs 89 metų pasimirė vyras Stasys, o šiemet juo pasekė ir tiek pat metų išgyvenusi Elena.

Užuojauta dukrai Laimai Pusvaškienei ir artimiesiems.

Komentuoti


Orai

Nuorodos

2% parama

Butėnų bendruomenę galite paremti skirdami 2%

Butėnų kaimo bendruomenės kodas 300137308
Banko Swedbank kodas 73000
Butėnų kaimo bendruomenės sąskaitos Nr. LT267300010091303166

Sukurta: Origins.lt

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 168 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Scroll to top