Raimondas Guobis

DSCF1372Jaukią spalio 31 dienos popietę Svėdasų bibliotekoje su visuomene susitiko legendinis fotografas, devyniasdešimtmetis Svėdasų miestelio gyventojas Vladas Žvirblis. Buvo puiki proga - meistro jubiliejus, jo bei kitų krašto fotografų senų fotoaparatų paroda ir tai, kad Irma Randakevičienė nuskenavo visą turtingą archyvą - foto juostutes, didesnius negatyvus bei išlikusias fotografijas.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis

DSCF1383Visų Šventųjų dieną, tuoj po vidurdienio Butėnų kaimo, netoli Svėdasų, kapinių kalnelyje susirinkusieji meldėsi už čia ir visur kitur palaidotus butėniečius bei savo artimuosius, prašė Viešpaties apsaugoti nuo maro, bado, karo ir kitų baisybių gyvuosius, globoti Butėnų kaimą.

Skaityti daugiau...

Raimondas Guobis 

DSCF1056Lietuvai praradus nepriklausomybės šviesą, artėjant kruviniems laikams - karui ir sovietinei okupacijai, Butėnų kaimo katalikės moterys pasitikėdamos Dievo globa, kupinos vilties pastatė kryžių, kurio epitafijoje prašė Viešpatį pasigailėti mirusiųjų. Žinoma galvojo ne tik apie mirusius, bet ir apie gyvuosius.

Skaityti daugiau...

Butėnų bendruomenės visuotinis, rinkiminis susirinkimas vyks lapkričio 11 dieną 13 valandą Butėnų Bendruomenės seklyčioje. Aptarsime praėjusių metų sėkmes bei nesėkmes, numatysime ateities darbus, dar kartą rinksime bendruomenės tarybą bei pirmininką. Butėnieti, bendruomenės nary, pilieti, jei tau svarbi mūsų brangiausio kaimo ateitis ateik, drąsiai dalyvauk, išsakyk savo nuomonę, nevenk darbo taryboje ir visuose bendruomenės reikaluose.

Butėnų bendruomenės taryba

System.String[]

Raimondas Guobis

IMG 9585Pieninė kaip pulsas, ten kadaise susirinkdavo visi, kasryt bent jau po vieną iš kiekvieno kiemo, juk kiekviena močiutė gebėdavo išlaikyti karvę ir kasdien nunešti nors keletą litrų pieno. Butėnų grietinės nugriebimo punktas oficialiai atvertas 1930-aisiais. Daug įdomybių buvo per tuos dešimtmečius, prabėgus beveik šimtmečiui, po daugelio revoliucijų bei pasikeitimų, nors ir ne istoriniame pastate bet vis dar veikia ir rytais jame labai įdomu.

Skaityti daugiau...

(1928 - 2017)

Pirmosiomis karštojo rugpjūčio dienomis Butėnų kaimo kapinėse palaidota visų pažįstamų švelniai, Stepunyte vadinta Stefanija Žvirblytė. Paskutinioji iš garsios Jurgio Žvirblio giminės vyresniosios kartos, liaudies dainininkės Anelės Žvirblytės dukterėčia, stipruolio Liudviko Žvirblio dukra.

Skaityti daugiau...

(1939 - 2016)

Gimęs netoli Vadoklių, dabartiniame Panevėžio rajone, baigęs septynmetę mokyklą išėjo dirbti į MTS-ą, taip vadinamą mašinų - traktorių stotį. Pirmiausia prie ariančio traktoriaus - "prikabinėtoju", po kelių mėnesių ir traktorininku. Kariuomenėje tarnavo Urale bei Kazachstane - prie geležinkelio, prie įvairios technikos remonto. Jau buvo vedęs, tad su šeima ieškojo patogesnės vietos gyvenimui. Trumpai darbavosi "Bolševiko" bei "Žalgirio" kolchozuose, pakvietė į "Mičiuriną"...

Skaityti daugiau...

(1939 - 2016)

Svėdasų kapinėse, giminės kape balandžio 15 d. palaidotas Juozas Venskus iš Butėnų, miręs Rokiškyje kur keliolika paskutiniųjų metų gyveno. Buvo smagus žmogus, daug metų triūsė kolektyvinio ūkio darbuose, ypač reikalingas būdavo rudenį, kuomet prie ratinio traktoriaus prisikabindavo bulvių kratomąją mašiną. Tik ir girdėdavosi: "Juzuk, kadu man nukratysi?"

Pasiliko liūdesy žmona Veronika, dukros Aušrė, Laima ir Aida.

System.String[]
(1921 - 2016)

Ilgą ir prasmingą gyvenimo kelionę užbaigė viena iš Cecilijos (Vanagaitės) ir Antano Pliupelių dukrų Elvyra. Gimusi Kunigiškių kaime prie Svėdasų 1921 m. spalio 22-ąją, kur tėvelis dirbo pradžios mokyklos mokytoju, augo mūsų Butėnuose ir save laikė butėniete.

Skaityti daugiau...

(1924 - 2016)

Kilusi iš senos ir garsios Juzėnų giminės, linksmo kaimo siuvėjo Felikso ir jo žmonos Kostancijos (Šilinytės) vienturtė duktė, nes anksčiau gimusieji mirė visai maži. Paauglystėje pasiliko visiška našlaite, mat vienas po kito mirė tėvai.

Skaityti daugiau...
  • Rudenį Vilkabrukiuose pasimirė visiems butėniečiams gerai pažįstamas, iš Kunigiškių (Vyžuonų parapijos) kilęs Pranas Daugilis (1934 - 2015). Ypatinga užuojauta jį taip rūpestingai globojusiai Gabijai.
  • Vasario 16-ąją amžinybėn iškeliavo Artūras Putrimas (1962 - 2016), kilęs iš Vilkabrukių kaimo, gyvenęs Svėdasuose. Rūsti lemtis, didelis išgyvenimas artimiesiems, mat prieš kelis mėnesius buvo palaidotas jo vyresnis brolis Rimantas (1959 - 2015). Tą pat dieną - vasario 20-ąją, kai buvo laidojamas amžinos atminties Artūras, jo, bei brolio intencija Šv. Mišias Toronte aukojo pusbrolis, Pasaulio lietuvių išeivijoje ganytojas, prelatas Edmundas Putrimas.
  • Vilniuje mirė žinomas meno ir kultūros veikėjas Saulius Sondeckis (1928 - 2016), kuris vaikystėje, dar tarpukariu, vasaromis su tėvais lankydavosi stebuklingo grožio kampelyje -  dėdės kun. Aleksandro Mileikos valdomame Janonių dvare.
  • Mirė amžinasis Antanas - uteniškis, ilgametis Lietuvos ambasadų Pietų Amerikoje ir kituose kraštuose vadovas, žurnalistas, "Amerikos Balso" darbuotojas, išmintingas žmogus dr. Vytautas Antanas Dambrava - iš Butėnų kilusio miškininko, medžio pramonės technologo dr. Zenono Prūso, kurio lėšomis Svėdasų miestelio aikštėje buvo pastatytas paminklas svėdasiškiams partizanams, moksladraugis bei bičiulis. Laimė - ir man teko su amžinuoju Antanu bendrauti. Kalbėdamas apie mūsų naujosios Lietuvos problemas, kaip didžiausią siekiamybę ir sėkmės garantą išskyrė teisingumą; "Lietuva turi atsiverti teisingumui".
  • Stasė Tranienė (1922 - 2016). Savo dangiškojo globėjo Šv. Stanislovo dieną Utenoje mirė į 95 - ąją gyvenimo kalno aukštumą bekopianti Stasė Guobytė - Tranienė, mano senelio Antano vyresniojo brolio Prano Guobio duktė. Gimusi Bėdžių kaime, augo kartu su broliu Jonu, kuris prievarta paimtas į sovietų kariuomenę kaip 16-osios divizijos kulkosvaidininkas žuvo 1945 m. pavasarį, mūšiuose prie Liepojos. Jo, šauniojo Jasiaus visa giminė dešimtmečius gedėjo, jo iki šiol tebesigaili. Stasė labai jauna ištekėjo už Kunigiškių malūnininko, nuo Dusetų kilusio Prano Trano. Gerokai pavargo su dviem mažom dukrelėm kol vyras, sovietų nuteistas už politines pažiūras penkerius metus vargo Komijos lageriuose. Jam sugrįžus greit gimė ir sūnus Saulius, nuolat besišypsantis, nuoširdus vyrukas. Didžiąją gyvenimo dalį S. Tranienė pragyveno Kunigiškiuose, malūno savininkų Vilūnų namuose ant šventosios upės kranto.  Geros širdies, vaišinga, dėmesinga, tikriausios Guobių giminės išvaizdos, apdovanota dvasios ir kūno stiprybe. Senatvėje glaudėsi pas dukrą Onutę, išgyveno vyro, dukros Palmos ir sūnaus Sauliaus netektį, gausių jaunosios kartos palikuonių, giminių, artimųjų palydėta į Vyžuonų kapines, šilo ramybėje rymantį smiltėtą giminės kapą.
System.String[]

Nuorodos

2% parama

Butėnų bendruomenę galite paremti skirdami 2%

Butėnų kaimo bendruomenės kodas 300137308
Banko Swedbank kodas 73000
Butėnų kaimo bendruomenės sąskaitos Nr. LT267300010091303166

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 61 svečiai (-ių) ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

Hostingas Serveriai.lt

Sukurta: Origins.lt

Scroll to top